statystyki

Inne

PKB nominalny

wróć do działu: Inne »

PKB nominalny (ang. Nominal Gross Domestic Product) – jest to łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju obliczana według bieżącej wartości pieniądza, czyli, że wartość produkcji wyrażona jest w cenach obowiązujących w okresie, kiedy ta produkcja została wytworzona.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty