statystyki

Inne

Regres ubezpieczeniowy

wróć do działu: Inne »

Regres ubezpieczeniowy (ang. recourse) – prawo ubezpieczyciela ( towarzystwa ubezpieczeniowego) do żądania od sprawcy szkody zwrotu części lub całości wypłaconego ubezpieczonemu odszkodowania .

W przypadku wypadków komunikacyjnych, gdy sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a następnie występuje z postępowaniem regresowym wobec sprawcy wypadku.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty