statystyki

Rachunkowość

Nota debetowa

wróć do działu: Rachunkowość »

Nota debetowa – jest to dokument wystawiony dostawcy przez nabywcę w miejsce płatności, w przypadku zaistnienia sporu dotyczącego faktury.

W zależności od praktyki branżowej akceptowalność noty debetowej jest różna. Jednostronne wystawianie not debetowych daje duże pole do nadużyć.

Zaletą noty debetowej jest możliwość dokonania częściowej płatności z tytułu faktury i późniejszego wyjaśnienia sporu.

Nota debetowa jest przeciwieństwem noty uznaniowej (kredytowej) wystawionej przez sprzedającego w celu obniżenia kwoty faktury.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty