statystyki

Rachunkowość

Aktywa trwałe

wróć do działu: Rachunkowość »

Aktywa trwałe (ang. fixed assets) - aktywa przedsiębiorstwa, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych. Są składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane przez okres dłuższy niż jeden rok. Do aktywów trwałych zalicza się Środki trwałe, czyli np.: grunty, budynki, lokale, maszyny, środki transportu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty