Zysk operacyjny wyniósł 4,90 mln zł wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 156,03 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 81,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 4,59 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.