Za przyjęciem projektu nowelizacji głosowało 47 senatorów, przeciw 34 (wszyscy z klubu PiS), jeden wstrzymał się od głosu (senator PiS).

Projekt nowelizacji doprecyzowuje i uzupełnia przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Mają one zminimalizować negatywne skutki epidemii zarówno dla gospodarki, jak i drobnych przedsiębiorców.

Przyjęte w piątek poprawki zakładają rozszerzenie grupy uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 roku życia i wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły.

W obowiązującej od niedzieli specustawie ws. szczególnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem szerzenia się koronawirusa zapisano, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli przysługuje przez okres 14 dni dla rodziców dzieci do 8 roku życia.

>>> Czytaj też: BGK: Firmy w trudnej sytuacji z powodu koronawirusa otrzymają specjalne wsparcie