TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA - POGORSZENIE

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 10,3 (przed miesiącem plus 10,8).

"Mimo nieznacznej poprawy przed miesiącem, diagnozy sprzedaży i sytuacji finansowej w październiku pogorszyły się i są nieznacznie negatywne. Również bieżący popyt jest oceniany gorzej niż we wrześniu. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia, zbliżony do prognozowanego we wrześniu. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą nieznacznie rosnąć" - napisano w komentarzu.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA - POGORSZENIE

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 3,8 (przed miesiącem plus 5,1).

Reklama

"Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane negatywnie, po raz pierwszy od lutego br. Również diagnozy sytuacji finansowej są gorsze od zgłaszanych przed miesiącem, choć nadal pozytywne. Odpowiednie przewidywania są bardziej pesymistyczne od formułowanych we wrześniu. Zgłaszany jest nieznaczny spadek opóźnień płatności za wykonane usługi, podobnie jak przed miesiącem. Dyrektorzy jednostek przewidują mniejsze niż planowano we wrześniu redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług" - napisano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA - POGORSZENIE

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,3 (przed miesiącem plus 18,4).

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są bardziej korzystnie niż przed miesiącem, jednak diagnozy sytuacji finansowej są mniej pozytywne od zgłaszanych we wrześniu. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług" - napisano w komentarzu GUS.

FINANSE I UBEZPIECZENIA - BEZ ZMIAN

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 30,5 (bez zmian mdm).

"Diagnozy i prognozy popytu oraz sprzedaży są korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest bardziej optymistycznie niż we wrześniu, również jej przewidywania są pozytywne i lepsze od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi, większy od zgłaszanego we wrześniu. Dyrektorzy jednostek zapowiadają mniejsze niż planowano przed miesiącem redukcje zatrudnienia. Prognozowany jest niewielki, zbliżony do przewidywanego we wrześniu wzrost cen usług" - napisano. (PAP Biznes)