Po wzroście w pierwszym kwartale 2017 roku o 0,7 proc., w drugim kwartale zatrudnienie także rosło. Między kwietniem a czerwcem w Polsce zatrudnionych było o 0,8 proc. więcej pracowników, niż w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. W ujęciu kwartalnym to trzeci najlepszy wynik w całej Wspólnocie. Przed nami są tylko Malta (+ 1,0 proc.) i Hiszpania (+ 0,9 proc.). Polska i Grecja zanotowały wzrost na tym samym poziomie.

W ujęciu rocznym Polska wypadła nieco słabiej, choć nadal zatrudnienie w naszym kraju rośnie szybciej od średniej UE. W porównaniu do drugiego kwartału 2016 r. nad Wisłą odnotowano wzrost zatrudnienia o 1,9 proc., podczas gdy średnia dla całej Wspólnoty wynosiła 1,5 proc.

Ogółem w drugim kwartale 2017 r. liczba osób zatrudnionych wzrosła o 0,4 proc. zarówno w strefie euro, jak i w 28 państwach UE w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zatrudnienie wzrosło o 1,6 proc. w strefie euro i o 1,5 proc. w UE28.

Eurostat szacuje, że w drugim kwartale 2017 r. W całej Wspólnocie zatrudnionych było 235,4 miliona mężczyzn i kobiet, z czego 155,6 milionów w strefie euro. Są to najwyższe poziomy odnotowane w obu tych obszarach.

Pomimo tak dobrych wyników dla całego regionu, znalazły się państwa, w których zatrudnienia spadało. W relacji kwartalnej spadki zatrudnienia odnotowano w Chorwacji (-0,8 proc.), na Łotwie (-0,7 proc.), w Rumunii (-0,6 proc.) i w Estonii (-0,5 proc.), natomiast w porównani z kwartałem sprzed roku w Chorwacji (-1,6 proc.), na Łotwie (-1,4 proc.) i Litwie (-0,3 proc.)