Lotos Norge podpisała z ExxonMobil Exploration and Production Norway umowę dotyczącą kupna pakietu aktywów na norweskim Szelfie Kontynentalnym - poinformował Lotos w komunikacie. Szacunkowa wartość transakcji to 160 mln USD.

Kupowany przez Lotos Norge pakiet obejmuje udziały w obszarze Sleipner oraz składa się z 15 proc. udziałów w złożach produkcyjnych: Sleipner Ost, Sleipner Vest, Gungne oraz Loke. Operatorem na wszystkich tych złożach jest Statoil.

"Sleipner stanowi jeden z kluczowych tzw. "hubów" gazowych (tj. centrum dystrybucji) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, połączonym rurociągami z Europą kontynentalną i Wielką Brytanią" - napisano w komunikacie Lotosu.

Nabyty pakiet obejmuje dodatkowo 28 proc. udział w złożu Alfa Sentral, które jest w fazie przygotowania do zagospodarowania. Rozpoczęcie produkcji z tego złoża szacowane jest na 2020 rok.

Szacowana średnia dzienna wielkość produkcji na 2015 rok z przejętych złóż, przypadająca na Lotos Norge, to około 16 000 boe/d, (tj. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie) w proporcjach 70 proc. gazu do 30 proc. kondensatu, tj. lekkiej ropy.

Szacowana średnia dzienna wielkość produkcji na lata 2016–2018 to około 9500 boe/d.

Rezerwy wydobywalne produkcyjnych złóż gazu (70 proc.) i kondensatu (30 proc.) przypadające na przejęte przez Lotos Norge udziały w kategorii rezerw 2P (tj. pewnych i prawdopodobnych) kształtują się na poziomie 20,8 mln boe. Rezerwy odkrytych obiektów przed zagospodarowaniem określone w kategorii 2C (tj. rezerw warunkowych) wynoszą dla udziału Lotos Norge 17,6 mln boe.

Szacunkowa cena zakupu wynosi 160 mln USD, czyli około 620 mln zł. Dodatkowa płatność 25 mln USD, czyli około 97 mln zł, uzależniona jest od zatwierdzenia planu zagospodarowania dla złoża Alfa Sentral przez norweskiego regulatora (tj. Ministerstwo Ropy i Gazu).

Dodatkowo strony uzgodniły mechanizm kompensacji ceny uzależniony od kształtowania się cen ropy w latach 2016–2020.

Transakcja zostanie sfinansowana z środków własnych Lotos Norge.

"Przejęcie pakietu aktywów w obszarze Sleipner potwierdza zaangażowanie spółki w budowanie silnej pozycji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Akwizycja jest elementem realizacji strategicznego celu wydobywczego spółki oraz działań prowadzących do odzyskiwania środków zainwestowanych w projekt YME" - napisano w komunikacie Lotosu.

Umowa zakupu udziałów została zawarta pod warunkami zawieszającymi m.in. uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie pozwalającym na zamknięcie transakcji do końca 2015 roku.

Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2015 roku.