Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 33 mln euro wobec 69 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

"Eksport towarów wyniósł 62,6 mld zł i był niższy o 20,8 mld zł (tj. o 24,9%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 19,7 mld zł (tj. o 23,9%) i osiągnął wartość 62,8 mld zł. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.

"Na zmniejszenie obrotów handlu zagranicznego wpływ miało ograniczenie działalności gospodarczej wywołane pandemią wirusa COVID-19. W omawianym okresie najwyższy spadek wartości odnotowano w eksporcie części samochodowych, samochodów osobowych, samochodów dostawczych oraz mebli. Z kolei największy wpływ na obniżenie się wartości importu miało zmniejszenie się dostaw samochodów osobowych, części samochodowych, samochodów ciężarowych oraz ropy naftowej. W kwietniu 2020 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. było ono dodatnie i wyniosło 1 mld zł" - czytamy dalej.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13,8 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2019 r. zmniejszyły się o 8,1 mld zł (tj. o 37%). Wartość rozchodów wyniosła 8,1 mld zł i była niższa o 5,5 mld zł (tj. o 40,5%), podano także.

"Wśród usług najbardziej zmniejszyły się obroty dotyczące podróży zagranicznych (spadek o ponad 80%), a także usług transportowych" - napisał też bank centralny.

>>> Czytaj też: PGNiG i Gazprom podpisały aneks. Wiadomo, kiedy Rosjanie zwrócą 1,5 mld dol. nadpłaty