"Do wykupu w 2020 r. (według stanu na 31 lipca 2020 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 25,5 mld zł, w tym:

* obligacje hurtowe: 9,7 mld zł,

* obligacje detaliczne: 4,8 mld zł,

* bony skarbowe: 5,9 mld zł,

* obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 5,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Na koniec lipca 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 126,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych.

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lipca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 68,2 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 38,3 mld zł oraz w depozytach typu ON 29,9 mld zł" - czytamy dalej.

Na koniec lipca 2020 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 751,5 mld zł, wobec 646 mld zł na koniec 2019 r.

Na koniec lipca 2020 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,36 roku (4,53 roku na koniec 2019 r.), a długu ogółem wyniosła 4,76 roku (4,97 roku na koniec 2019 r.), podał także resort.

(ISBnews)