Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 0,5 proc. r/r w czerwcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 13,9 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,9 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 9,7 proc. wyższym w porównaniu z kwietniem br.

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 9,1 proc. m/m w czerwcu 2020 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła również o 9,1 proc. w tym ujęciu.

Konsensus rynkowy wynosił 10 proc. wzrostu m/m dla strefy euro.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 12,3 proc. w strefie euro i o 11,6 proc. w całej UE.