Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych.

"Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2020 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 116,8 mld euro i był o 0,7 mld euro wyższy niż na koniec lipca 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,4 mld dol. i osiągnął poziom 139,1 mld dol." - czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny przypomina, że NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.