"Jeżeli chodzi o spółki z branży węglowej, czyli Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) oraz Polską Grupę Górniczą (PGG), to pracujemy z tymi firmami" - powiedział PAP Borys w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jak dodał, w przypadku JSW "kończymy due diligence".

"Jeśli chodzi o PGG czekamy cały czas na plan restrukturyzacji, który musi uzgodnić zarząd ze stroną społeczną. Jeżeli ten plan będzie przedstawiony, to będziemy wtedy dopiero mogli podejmować jakieś finalne decyzje" - powiedział Borys.

15 lipca JSW złożyła wniosek do PFR w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm o wsparcie finansowe w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Wniosek dotyczy finansowania w formie pożyczki preferencyjnej na pokrycie skutków COVID-19 w kwocie 750 mln zł oraz pożyczki płynnościowej w kwocie 1 mld zł na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w tym wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec kontrahentów.

Na pomoc z PFR czeka również największy krajowy producent węgla energetycznego, czyli Polska Grupa Górnicza, której przychody w tym roku znacząco spadły ze względu na zmniejszone odbiory węgla przez spółki energetyczne.

Jak mówił w ubiegłym tygodniu w Katowicach prezes PGG Tomasz Rogala, dotychczas w ramach tarczy antykryzysowej spółka pozyskała około 200 mln zł. Liczy jednak na znacznie większe wsparcie z puli przeznaczonej dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR. Rogala zapewniał, że nie ma obecnie zagrożenia wypłat świadczeń dla górników.

Plan naprawczy dla górnictwa ma być wypracowany przez zespół ds. transformacji górnictwa do końca września tego roku. Ma on wypracować propozycje koniecznych zmian w sektorze wydobywczym węgla kamiennego.

Polecamy: Soboń o postępowaniu arbitrażowym Prairie Mining kontra Polska: Najważniejsze są aktywa państwowe