Badania zdawczo-odbiorcze to jeden z ostatnich etapów testów systemu Pilica przed przekazaniem go siłom zbrojnym. W ramach testów przeprowadzono m.in. strzelania rakietowe z użyciem rakiet Grom i Piorun, które potwierdziły poprawność integracji tych typów rakiet z jednostkami ogniowymi oraz możliwość rażenia celów powietrznych – poinformował producent. Wiosną odbyły się końcowe próby zakładowe prototypu systemu.

"Współpraca wojska i przemysłu jest korzystna dla obu stron, czego przykładem są pozytywne wyniki badań zdawczo-odbiorczych PSR-A Pilica" – powiedział członek zarządu PGZ Hubert Stępniewicz. "Chcemy dobrze wykorzystać efekty testowanych rozwiązań i już wkrótce skonfigurować pozostałe systemy VSHORAD (bardzo krótkiego zasięgu) i SHORAD (krótkiego zasięgu) dla Sił Zbrojnych RP" – dodał.

Podczas prób na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce stanowisko bojowe odwiedził m.in. szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej - zastępca inspektora rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Stefan Mordacz.

W najbliższych latach do polskiej armii trafić ma sześć zestawów Pilica, każdy z nich złożony z sześciu jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, stanowiskami dowodzenia, stacją radiolokacyjną, dwoma pojazdami transportowymi oraz dwoma pojazdami amunicyjnymi. W skład każdej jednostki ogniowej systemu wchodzą dwie armaty kalibru 23 mm oraz dwie wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun.

Każdy z zestawów ma własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym. Taka konfiguracja pozwala systemowi działać autonomicznie, ale również operować w ramach zintegrowanej wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej jako system bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD).

System jest przeznaczony do obrony stałych i ruchomych obiektów wojskowych i cywilnych przed atakami z powietrza z odległości do 5 km.

Rozwiązania wykorzystane w PSR-A Pilica PGZ zamierza zastosować również w innych projektach z zakresu obrony przeciwlotniczej.

Wykonawcą przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica jest konsorcjum PGZ-Pilica, które tworzą spółki Grupy PGZ: PGZ S.A., PIT-Radwar, PCO oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów jako integrator systemu.