"Małgorzata Jarosińska-Jedynak 29 października 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej" - poinformowano w komunikacie.

MFiPR przypomniało, że od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. Jarosińska-Jedynak była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

"Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości" - czytamy w komunikacie. Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn.

Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni.

Reklama

Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.

Szefem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest Tadeusz Kościński. Oprócz Jarosińskiej-Jedynak w kierownictwie resortu zasiadają: Waldemar Buda i Jacek Żalek. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ je/