"Przed wybuchem pandemii COVID-19 40% firm amerykańskich działających w Polsce biorących udział w badaniu potwierdziło, że w ciągu najbliższych 3 lat zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne, 20% zadeklarowało otwarcie nowego biura sprzedaży, a 11% stworzenie na terenie Polski nowego zakładu produkcyjnego. Zaledwie 16% respondentów przyznało, że ich firma nie planowała rozwijania obecnej w Polsce działalności w perspektywie najbliższych lat. W wyniku wybuchu pandemii COVID-19 sytuacja uległa zmianie. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo trwającej pandemii, zdecydowana większość firm podtrzymuje swoje plany rozwoju. W perspektywie najbliższych 3 lat 35% firm chce zwiększyć zdolności produkcyjne, 18% przedsiębiorstw planuje przejąć inną spółkę. Z kolei 14% respondentów ma w planach otwarcie nowego biura sprzedaży, a 8% wybudowanie nowej fabryki lub zakładu produkcyjnego. Od wybuchu pandemii COVID-19 o 4 pkt proc. do 20% wzrósł odsetek firm, które przyznały, że w ciągu 3 lat nie planują rozwijać nad Wisłą swojej obecnej działalności" - czytamy w materiale.

Badanie wykazało również, że 48% ankietowanych amerykańskich firm obecnych na polskim rynku zadeklarowała, że w wyniku negatywnych skutków gospodarczych, jakie niesie ze sobą pandemia i trudnej sytuacji w jakiej się znalazły, oczekuje od administracji państwowej większego wsparcia prowadzonej działalności, a 39% firm wskazało, że ich sytuacja finansowa nie wymagała ubiegania się o wsparcie finansowe.

42% respondentów nie musiało zmieniać swoich planów dotyczących rozwoju działalności w Polsce w wyniku pandemii. W przypadku kolejnych 18% organizacji wprowadzone zmiany były mało istotne.

"Zaledwie 9% firm amerykańskich przyznało, że w wyniku pandemii COVID-19 było zmuszonych w bardzo istotny sposób zmienić swoje plany dotyczące rozwoju w Polsce" - czytamy dalej.

Reklama

"Chociaż wybuch pandemii COVID-19 spowodował konieczność weryfikacji posiadanych planów, to deklarowane przez amerykańskie firmy cele inwestycyjne w nadchodzących 3 latach są pozytywnym sygnałem, świadczącym o dalszym rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej. Wraz z nimi zwiększy się zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z badania wynika również, że firmy planują w nadchodzącym okresie podejmować większą liczbę działań proekologicznych, charytatywnych oraz CSR-owych podnosząc dzięki temu etyczne standardy prowadzenia biznesu" – powiedziała senior partner, CEO w KPMG w Polsce Stacy Ligas, cytowana w komunikacie.

Obecnie 1/4 firm spodziewa się gorszej dostępności pracowników w perspektywie najbliższych 3 lat. Blisko 4 na 10 przedstawicieli organizacji z amerykańskim kapitałem deklaruje, że ich zdaniem dostępność pracowników w nadchodzących latach będzie lepsza lub ulegnie zdecydowanej poprawie.

Wybuch pandemii może mieć pozytywny skutek w przypadku zdobywania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników zdaniem ankietowanych, a odsetek firm wyrażających przekonanie o rosnących kwalifikacjach pracowników wzrósł o 15 pkt proc. do 45%, podało KPMG

Przed wybuchem pandemii 30% respondentów uważało, że w ciągu 3 lat kwalifikacje pracowników ulegną poprawie lub zdecydowanej poprawie.

"Przewidywania co do wskaźników makro ekonomicznych nie pozostawiają złudzeń, że największe obawy co do najbliższej przyszłości i warunków dla prowadzenia działalności w Polsce budzą rosnące obciążenia fiskalne. Warto jednak odnotować, że nie zniechęca to nowych inwestorów zza oceanu do inwestowania w Polsce. W 2020 roku liczba projektów inwestycyjnych jest, według informacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, podobna jak w latach ubiegłych. A więc nie tylko firmy już działające w Polsce, ale także nowi inwestorzy wiążą z polskim rynkiem swoje długoterminowe strategie rozwoju w oparciu o zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwinięte sieci powiązań kooperacyjnych w łańcuchach dostaw, a także konkurencyjne koszty pracy" – oceniła dyrektor zarządzająca w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce Dorota Dąbrowska-Winterscheid, cytowana w materiale.

I tura badania została przeprowadzona w okresie styczeń-luty 2020 roku, przed wybuchem pandemii COVID-19. W badaniu wzięło udział 146 firm z kapitałem amerykańskim, które działają na polskim rynku. II tura badania została przeprowadzona w trakcie trwania pandemii COVID-19 w październiku 2020 roku na próbie 119 firm amerykańskich. Wśród respondentów 81 firm stanowili członkowie AmCham, pozostałe 38 firm nie należy do Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Obie tury badania firm członkowskich AmCham przeprowadzono za pomocą metody CAWI. Realizacja badania pozostałych firm amerykańskich w Polsce odbywała się za pomocą metody CATI, którą realizowała firma Norstat.

Według danych KPMG w Polsce i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w Polsce działa ponad 1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim, a Stany Zjednoczone są drugim najważniejszym inwestorem zagranicznym nad Wisłą.

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) założona w 1990 roku jest organizacją, której celem jest aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce.