W lutym 32 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty procentowe ciągu miesiąca) uznało, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, 54 proc. (tak samo, jak przed miesiącem), że w złym. 14 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (w styczniu było to 17 proc.).

21 proc. respondentów uważa, że sytuacja w Polsce poprawi się w ciągu najbliższego roku, według 30 proc. w tym czasie sytuacja się nie zmieni. 39 proc. badanych oceniło, że sytuacja się pogorszy, a 10 proc. nie miało zdania.

Według 19 proc. badanych przez CBOS sytuacja polityczna w kraju jest dobra. Zdaniem 25 proc. respondentów nie jest "ani dobra, ani zła". 51 proc. ankietowanych uznało, że sytuacja jest zła, a 6 proc. odparło, że "trudno powiedzieć".

Zdaniem 12 proc. ankietowanych w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna w Polsce poprawi się; 44 proc. uznało, że się nie zmieni, a według 32 proc. - sytuacja ta się pogorszy. 12 proc. nie miało zdania.

Reklama

26 proc. respondentów oceniło, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra; 27 proc. uznało, że jest "ani dobra, ani zła"; według 41 proc. - sytuacja w kraju jest zła, 5 proc. nie miało zdania.

Jako dobre warunki swojego gospodarstwa domowego oceniło w lutym 56 proc. respondentów, 38 proc. z nich oceniło, że są one "ani dobre, ani złe", a 6 proc. stwierdziło, że są one złe.

19 proc. ankietowanych przewiduje, że za rok będzie im się żyło lepiej, 53 proc. - że tak samo, 15 proc. przewiduje pogorszenie w swoim życiu, a 13 proc. nie ma na ten temat zdania (odpowiedzi "trudno powiedzieć").

Respondenci zostali też zapytani o poprawę warunków materialnych w ciągu najbliższego roku. 21 proc. z nich przewiduje, że te warunki się w ich przypadku poprawią, 66 proc. - że pozostaną bez zmian, a 13 proc. z nich uważa, że się pogorszą.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 lutego 2021 r. na próbie liczącej 1179 osób (w tym: 44,3 proc. metodą CAPI, 40,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).(PAP)

Autor: Krzysztof Kowalczyk