Już w ramach pilotażu dla najbardziej zanieczyszczonych gmin, który może rozpocząć się w tym miesiącu w Pszczynie, nie będzie przewidzianego wsparcia finansowego do zakupu kotłów węglowych w budynkach wielolokalowych. Tego paliwa nie wspiera już Unia.
Na razie w ramach programu „Czyste Powietrze” stary kopciuch można wymienić na nowoczesny, spełniający normy piec węglowy, choć resort klimatu i środowiska w odpowiedzi dla DGP podkreśla, że już teraz wymiana kotłów musi być przede wszystkim zgodna z uchwałami sejmików województw w sprawie ochrony powietrza oraz z tzw. uchwałami antysmogowymi. „Dlatego też aktualnie dofinansowanie do zakupu kotłów na paliwa stałe spełniających najwyższe standardy emisyjne dopuszczone jest wyłącznie dla znikomej części obszaru kraju, w którym nie ma możliwości zastosowania innych czystych form ogrzewania, jak np. podłączenia do sieci ciepłowniczej” – czytamy.
Ministerstwo podkreśla, że w najbliższych latach priorytetem będzie właśnie podłączanie domów do ciepła sieciowego. Kluczowe znaczenie dla działań na poziomie gmin będzie mieć przygotowywana „Strategia dla ciepłownictwa do 2030 r.”.
Reklama