Ministerstwo wyjaśniło, że Dziadzio brał udział w czwartek w spotkaniu z ambasadorem Nigerii, minister, zastępcą szefa misji Patience Obinna-Okiyi oraz I Sekretarzem Ambasady Habila Yusuf Bamaxam. "Głównymi tematami rozmów była współpraca Polski i Nigerii w zakresie górnictwa oraz ochrony środowiska i klimatu" - poinformowano.

Cytowany przez MKiŚ Główny Geolog Kraju wskazał, że spotkanie miało na celu nawiązanie bliższej współpracy w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. "Prowadzenie odpowiedniej współpracy międzynarodowej oraz dobrych relacji pomiędzy krajami umożliwi utworzenie odpowiednich ram prawnych w celu ułatwienia inwestycji zagranicznych. Wymiana doświadczeń jest niezwykle cenna dla obu stron, stale się rozwija i obejmuje nowe obszary" - wskazał Dziadzio.

Ministerstwo wskazało, że Nigeria posiada znaczne ilości surowców naturalnych, w tym surowce krytyczne które są potrzebne do przeprowadzenia zielonej transformacji. Nigeria posiada największe rezerwy gazu ziemnego na kontynencie afrykańskim i jest eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG).

"Bardzo ważnym aspektem współpracy jest dywersyfikacja dostaw surowców, dlatego powinniśmy być otwarci na relacje handlowe. Bardzo ważny w tym aspekcie jest również transfer polskiego know-how, zwłaszcza w aspekcie górnictwa oraz ochrony środowiska" - podkreślił Dziadzio.

Reklama

Na początku sierpnia Główny Geolog Kraju informował w rozmowie z PAP, że Państwowa Służba Geologiczna będzie współpracować ze swoimi odpowiednikami w państwach afrykańskich oraz w innych obszarach geograficznych, a także z Ukrainą, aby w przyszłości móc zabezpieczyć strategiczne surowce dla Polski.

Dziadzio tłumaczył, że oprócz gazu dla polskiego przemysłu bardzo ważną rolę odgrywać będą takie kopaliny jak węgiel koksowy, miedź, cyna, siarka, a także surowce związane z nowoczesnymi technologiami, jak lit, nikiel, kobalt, grafit, mangan czy pierwiastki ziem rzadkich.

"Mamy świadomość, że część tych surowców, ich dostawa i wykorzystanie jest możliwe przy współpracy międzynarodowej (...) Nasze służby już podejmują działania na arenie międzynarodowej, gdzie nawiązujemy lub odnawiamy współpracę, która też ma dać nam możliwość dostępu do różnych surowców. Próbujemy znaleźć partnerów m.in. w Afryce oraz w Azji" - informował wówczas Główny Geolog Kraju. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mmu/