"Polska była jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym wzrost dochodów utrzymywał się przez cały okres kryzysu finansowego roku 2008" - podkreśla badacz.

Zdaniem Jamesa "statystyki dotyczące poziomu życia są oczywiście interpretowane i zniekształcane na różne sposoby, jednak świadczą o zdumiewającym zbliżeniu (Polski) z zachodnią Europą". "Najprostszą i najbardziej intuicyjnie atrakcyjną miarą jest to, jak długo ludzie żyją. W roku 1990 oczekiwana długość życia na Ukrainie i w Polsce była niemal identyczna (odpowiednio 70,1 i 70,9 lat); dla porównania – najnowsze dane z roku 2019 to 71,8 i 77,9 lat. Polacy żyją teraz lepiej i dłużej" - przekonuje.

Reklama

"Te dane nie są wynikiem jakiegoś przypadkowego zdarzenia, lecz raczej odzwierciedlają jakość instytucji oraz sygnały i bodźce (stosowane przez władze). Dzisiejszy konsensus ekonomistów i politologów wskazuje na instytucje jako główne czynniki kształtujące rozwój. Dobrych instytucji nie da się jednak utworzyć od razu – wymagają one uważnej debaty i stałej uwagi poświęconej ich projektowaniu" - dodaje.

Historyk zauważa również, że "w konwencjonalnym ujęciu transformacji cała uwaga skupia się na wielkich wydarzeniach wokół odzyskania wolności w 1989 r., charyzmie papieża Polaka, Jana Pawła II, i śmiałych wizjach uczestników rozmów Okrągłego Stołu". "Tymczasem proces tworzenia instytucji trwał znacznie dłużej – udało się tego dokonać dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, i właśnie to osiągnięcie stworzyło ramy dla kontynuacji cudu gospodarczego" - wyjaśnia.

Tekst ukazał się w mediach światowych w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowanego przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej.

Z okazji Święta Niepodległości w najbliższych tygodniach w ponad 50 światowych mediach ukażą się teksty o Polsce w ramach najnowszej edycji projektu. Autorami artykułów są m.in. prezydent Andrzej Duda, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, b. minister obrony i spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius i b. dyrektor departamentu w instytucie Yad Vashem, przyznającego tytuły "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata", Mordecai Paldiel.(PAP)