Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Resort finansów, który przygotował projekt podał, że wprowadza on nowy instrument wspierający pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. "Żaden z tych pracodawców nie straci na Polskim Ładzie – akt prawny uwzględnia rekompensatę zmniejszenia wpływów z PIT" - podał resort.

Reklama

Ministerstwo podkreśliło, że nowelizacja ma na celu zabezpieczenie środków na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz zakładowych funduszach aktywności (ZFA), tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.

"Rozwiązanie ma chronić ponad 900 pracodawców, którzy zatrudniają 100 tys. osób z niepełnosprawnościami" - zaznaczono.

Ponadto projekt przenosi do treści ustawy o PIT postanowienia rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia br. ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z rozporządzeniem, wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy.

Ministrowie zajmą się również przygotowanym przez resort rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.