"Napływające dane nie wskazują na istotne ryzyko stagflacji" – powiedziała cytowana przez agencję szefowa EBC Christine Lagarde, która udzieliła wywiadu cypryjskiej gazecie "Phileleftheros".

Lagarde wskazała w wywiadzie, że przy poważnym scenariuszu w związku z wojną, wzrost gospodarczy strefy euro może wynieść zaledwie 2,3 proc. Mimo to we wszystkich scenariuszach oczekuje się, że inflacja spadnie i ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do celu banku na poziomie 2 proc. w 2024 r.