Głównymi czynnikami wzrostu w kolejnych latach ma być częściowa stabilizacja rynku detalicznego w 2023 roku, utrzymanie lub nieznaczny wzrost udziałów rynkowych po znaczącym wzrośnie na większości rynków w 2022 r. oraz kontynuowany dynamiczny wzrost przychodów pozapaliwowych, wynika z prezentacji wynikowej spółki.

W 2022 r. wynik segmentu usług konsumenckich MOL spadł o ponad 47% względem 2021 r., kiedy osiągnął rekordowe 605 mln USD. Głównym powodem były działania regulacyjne podejmowane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. regulowane ceny paliw na Węgrzech.

MOL potwierdził także, że po przejęciu stacji Grupy Lotos w Polsce planuje osiągnąć niekwestionowaną drugą pozycję na polskim rynku detalicznym, w czym pomóc ma szczególnie silna pozycja w segmencie stacji autostradowych, a także dalszy wzrost organiczny i nieorganiczny na polskim rynku.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)