Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 3,2-3,4% (wobec 3-3,5% oczekiwanych na 2023 r. w czerwcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2023 r. wynosi obecnie 3,3% (wobec 3,2% w czerwcowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 2,3-2,7% w 2024 r. (wobec 2,3-2,8% w projekcji czerwcowej) i 2-2,3% w 2025 r. (wobec 2-2,4% w czerwcowej projekcji) oraz 2-2,2% w 2026 r.

Mediana prognoz na lata 2024-2025 wynosi odpowiednio: 2,5% i 2,2% (bez zmian w 2024 r. i wobec 2,1% w projekcji czerwcowej) oraz 2% w 2026 r.

Reklama

PKB

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 1,9-2,2% (wobec 0,7-1,2% oczekiwanych na 2023 r. w czerwcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2023 r. wynosi obecnie 2,1% (wobec 1% w czerwcowej projekcji).

Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 1,2-1,8% w 2024 r. (wobec 0,9-1,5 w projekcji czerwcowej) i 1,6-2% w 2025 r. (bez zmian oczekiwanych w czerwcu) oraz 1,7-2% w 2026 r.

Mediana prognoz na lata 2024-2025 wynosi odpowiednio: 1,5% i 1,8% (wobec odpowiednio: 1,1% w 2024 r. i bez zmian w 2025 r. w projekcji czerwcowej) oraz 1,8% w 2026 r.

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 3,7-3,9% (wobec 4-4,3% oczekiwanych na 2023 r. w czerwcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2023 r. wynosi obecnie 3,8% (wobec 4,1% oczekiwanych w czerwcu).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 3,9-4,4% w 2024 r. (wobec 4,3-4,6% w projekcji czerwcowej) i 3,9-4,3% w 2025 r. (wobec 4,3-4,6% w projekcji czerwcowej) oraz 3,8-4,3% w 2026 r.

Mediana prognoz na lata 2024-2025 wynosi odpowiednio po: 4,1% (wobec odpowiednio po 4,5% w projekcji z czerwca) i 4% w 2026 r.