Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i koszty pozapłacowe - wyjaśnia Eurostat. W strefie euro płace na godzinę pracy wzrosły o 4,6 proc., natomiast składnik pozapłacowy wzrósł w drugim kwartale 2023 r. o 4,0 proc. w porównaniu kwartałem sprzed roku.

Nieco szybciej rosły koszty pracy w całej Wspólnocie. W UE w drugim kwartale 2023 r. płace godzinowe skoczyły w górę o 5,1 proc., a składnik pozapłacowy o 4,4 proc.

Podział według działalności gospodarczej

Reklama

W drugim kwartale 2023 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego w gospodarce biznesowej w strefie euro godzinowe koszty pracy rosły o 4,5 proc. Na ten skok złożyły się wzrosty o 4,8 proc. w sektorze usług, o 4,2 proc. w budownictwie i o 3,9 proc. w przemyśle. Natomiast w gospodarce niebiznesowej godzinowe koszty pracy wzrosły o 4,4 proc.

Nieco szybciej koszty pracy rosły w całej UE: o 4,7 proc. w gospodarce niebiznesowej i o 5,0 proc. w gospodarce korporacyjnej, w tym o 4,7 proc. w przemyśle, o 4,8 proc. w budownictwie i o 5,2 proc. w usługach.

Koszty wynagrodzeń w sektorach

W UE działalnością gospodarczą, która odnotowała najwyższy roczny wzrost kosztów wynagrodzeń godzinowych, był sektor „Górnictwo i wydobywanie”, gdzie w ciągu roku wynagrodzenia wzrosły o 12,0 proc..

Najniższy roczny wzrost wynagrodzeń odnotowano w sekcjach „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (+2,5 proc.) oraz „Działalność związana z nieruchomościami” (+2,9 proc.).

W tych krajach płace rosły najszybciej

W drugim kwartale 2023 roku w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego najwyższe wzrosty godzinowych kosztów wynagrodzeń w całej gospodarce odnotowały Węgry (+17,3 proc.). Kolejne były Chorwacja i Słowenia (po +14,5 proc.), Rumunia (14,4 proc.) i Bułgaria (+14,2 proc.).

W czterech kolejnych państwach członkowskich UE wzrost godzinowych kosztów wynagrodzeń był na poziomie powyżej 10 proc. W grupie tej znalazły się Polska, ze wzrostem na poziomie 13,3 proc., a następnie Estonia (+13,1 proc.), Litwa (+12,4 proc.) i Łotwa (+12,3 proc.).

Godzinowe koszty pracy w Polsce

W Polsce płace wzrosły o 13,3 proc. podczas gdy składnik pozapłacowy o 13,5 proc.

W drugim kwartale tego roku (w porównaniu do tego samego kwartału poprzedniego roku) koszty pracy wzrosły w gospodarce niebiznesowej 15,7 proc., w tym wynagrodzenia o 15,6 proc., a koszty pozapłacowe o 15,9 proc.

Nieco wolniej rosły koszty pracy w polskiej gospodarce korporacyjnej o 12,5 proc. (wynagrodzenia o 12,4 proc., a koszty pozapłacowe o 12,7 proc.).

Wzrost w polskim przemyśle był na poziomie 12,5 proc. (pensje wzrosły o 12,5 proc. i pozapłacowe koszty pracy o 12,6 proc.). W budownictwie wszystkie koszty rosły w jednym tempie 10,4 proc.. Największy wzrost widoczny był w usługach 12,7 proc. na co złożyły się wzrost wynagrodzeń o 12,7 proc. i wzrost kosztów pozapłacowych o 13 proc.