Atrakcyjność Niemiec spada

Aż 45 proc. ankietowanych firm spodziewa się, że Niemcy pozostaną w tyle w porównaniu z innymi lokalizacjami inwestycji o charakterze przemysłowym. Wśród podmiotów z branży motoryzacyjnej i budowy maszyn odsetek ten jest najwyższy i sięga aż 65 proc., z czego prawie dwie trzecie przedsiębiorstw spodziewa się utraty atrakcyjności w znaczącym stopniu.

W innych sektorach (np. chemicznym, budowlanym oraz transportowo-logistycznym) przedsiębiorcy zakładają, że atrakcyjność Niemiec pozostanie bez zmian (46 proc.). Blisko 20 proc. spodziewa się, że Niemcy będą miejscem coraz bardziej atrakcyjnym.

Reklama

Dlaczego niemieckie firmy wolą inwestować za granicą?

Według badania Deloitte najważniejszymi powodami inwestowania niemieckich firm w innych krajach są niższe koszty energii (59 proc.), niższe płace (53 proc.), lepsze otoczenie rynkowe (51 proc.) i mniejsza biurokracja (50 proc.). Rzadziej wskazywano natomiast na takie czynniki, jak dostępność surowców, lepsze warunki inwestycyjne czy dotacje, dobre połączenia logistyczne i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.

Z powyższych powodów przemysł motoryzacyjny oraz inżynieria mechaniczna uważa za atrakcyjniejsze lokalizacje głównie Azję i USA.

Natomiast w przypadku pozostałych sektorów dogodnymi kierunkami do inwestowania są przede wszystkim inne kraje UE. "Jeśli chodzi o relokacje, często zauważalną tendencją jest przenoszenie działalności z Azji do USA czy Europy" – podkreślili eksperci Deloitte. Wśród krajów UE jako cele wymieniane są najczęściej Polska, Rumunia i Czechy.

Niemcy przegrają wyścig z USA i Chinami?

Jak zauważył Deloitte, zdecydowana większość ankietowanych firm zakłada, że Niemcy przegrają trwający wyścig o subsydia z USA i Chinami. Większość (36 proc.) podkreśla, że Niemcy muszą być w tej kwestii bardziej aktywne.

Zdaniem przedstawicieli biznesu (szczególnie z branży motoryzacyjnej i budowy maszyn) nie ma potrzeby większych dotacji ani zachęt inwestycyjnych. Ważniejszymi problemami dla firm są ograniczenie biurokracji, konkurencyjność cen energii, a także inwestycje w edukację, infrastrukturę oraz cyfryzację.

Badanie zostało przeprowadzone przez Deloitte we wrześniu br. wśród 108 managerów firm dużych (83 proc.) oraz małych i średnich (17 proc.) przy wsparciu Federalnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu. (PAP)