O rozmowę na temat przyczyn zainteresowania Chin naszym regionem, zagrożeń, które się z tym wiążą oraz zasad wyboru sektorów gospodarki, do których azjatycki partner może być dopuszczony poprosiliśmy eksperta z zakresu geopolityki i geostrategii, dr Jacka Bartosiaka. Nasz gość odniósł się także do zasad, którymi powinniśmy się kierować przy budowania aliansów w relacjach z tym krajem.