"Mówiąc w skrócie, te 100 mld zł w ciągu 100 dni - o którym też mówił premier kilka dni temu - w ramach różnych działań antykryzysowych, ja uważam, że jest absolutnie wystarczające i w ogóle bezprecedensowe w historii Polski, jeżeli chodzi o zakres wsparcia celem ochrony miejsc pracy i sektora przedsiębiorstw" - powiedział Borys w trakcie konferencji "Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w dobie COVID-19" w Warszawie.

Zwrócił uwagę, że wcześniejsze prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej były zdecydowanie bardziej pesymistyczne.

"Biorąc pod uwagę II kw. tego roku i silny spadek PKB, pewnie rzędu 8-10% i ryzyko […] skokowego wzrostu bezrobocia, ryzyko […] utraty stabilności finansowej firm, to jestem przekonany, że rząd zdążył z tymi programami antykryzysowymi, aby zabezpieczyć sektor przedsiębiorstw skutecznie przed takimi właśnie negatywnymi scenariuszami, które mogłyby powodować, że przez wiele lat z tego kryzysu będziemy wychodzili" - podkreślił prezes PFR.

Odnosząc się do stanu gospodarki, powiedział, że nie mamy niepokojących danych, jeżeli chodzi o upadłości firm i podkreślił, że "zakładane są nowe działalności gospodarcze". Dodał, że dane, dotyczące depozytów sektora przedsiębiorstw pokazały, że o 20 mld zł wzrosły depozyty firm w samym maju.

"Ankieta, którą my prowadzimy wspólnie z Polskim Instytutem Ekonomicznym (PIE) wskazuje, że rosnąca liczba firm ma taką dłuższą poduszkę taki dłuższy bufor finansowy na co najmniej dwa, trzy miesiące" - zaznaczył.

"Gdy kalkulowaliśmy subwencje finansowe z PFR, tę tarczę finansową, to [...] kwoty miały dawać bufor finansowy dla firm na co najmniej 6-9 miesięcy. Więc to nie jest krótkoterminowe wsparcie, ale […] to wsparcie jest wystarczające, aby firmy bezpiecznie przeszły przez najtrudniejszy moment w gospodarce i dotrwały do tego momentu, kiedy na przełomie tego i przyszłego roku gospodarka powróci już na ścieżkę wzrostu" - podsumował.

W ramach instrumentów z tzw. tarczy antykryzysowej (mikropożyczek, dopłat do wynagrodzeń, świadczeń postojowych, zwolnień ze składek emerytalno-rentowych) oraz tzw. tarczy finansowej przekazano dotychczas ponad 100 mld zł. Rozwiązania wspierające przedsiębiorców obowiązują od 1 kwietnia.