Przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji projekt zakłada, że status miast otrzyma 10 miejscowości. Chodzi o Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Goraj i Kamionkę (woj. lubelskie), Sochocin, Wiskitki i Solec nad Wisłą (woj. mazowieckie), Budzyń i Koźminek (woj. wielkopolskie), a także Dubiecko (woj. podkarpackie) i Wodzisław (woj. świętokrzyskie).

O nadanie praw miejskich wnioskowały do MSWiA rady gmin. Wnioski, które resort zaopiniował pozytywnie, do 31 lipca rozpatrzy na swoim posiedzeniu Rada Ministrów, zaś zmiany wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Od stycznia 2020 roku status miast otrzymały cztery miejscowości: Lututów, Piątek, Czerwińsk nad Wisłą i Klimontów. Od tego czasu w Polsce są już 944 miasta.

Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez radę gminy. Jak podkreślało MSWiA, uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości, a także - jak zaznaczono - może przynieść wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej, czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.