Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 385,18 mld zł, tj. spadły o 0,1 proc. m/m, ale wzrosły o 4,6 proc. r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 977,05 mld zł (+2,5 proc. m/m, +10,9 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych - 376,43 mld zł (-0,6 proc. m/m, +19 proc. r/r).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 789,08 mld zł (+0,4 proc. m/m, +3 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych - 367,13 mld zł (-2,5 proc. m/m, -5,4 proc. r/r).