Wzrost PKB

Jak pokazuje infografika ststista.com, oparta na najnowszym raporcie OECD Economic Outlook, perspektywy wzrostu gospodarczego w największych gospodarkach świata są teraz znacznie gorsze niż w szacowano to w ostatniej prognozie z grudnia 2021 r.

W przypadku Niemiec OECD obniżyła swoją prognozę wzrostu o 2,2 pkt proc. do 1,9 proc. W tym zestawieniu krajów tylko Rosja ucierpiała bardziej. OECD szacuje, że nominalny PKB Rosji ma spaść o 10 proc. rok do roku w 2022 roku.

Reklama

Organizacja spodziewa się, że wzrost w prawie wszystkich gospodarkach będzie znacznie słabszy niż oczekiwano jeszcze pół roku temu. Wiele z najbardziej dotkniętych kryzysem krajów znajduje się w Europie, która jest silnie narażona na skutki wojny z powodu uzależnienia importu od rosyjskich surowców i przepływów uchodźców z Ukrainy.

ikona lupy />
Prognoza PKB dla wybranych państw świata / statista.com

Inflacja

Kraje na całym świecie zmagają się z wyższymi cenami surowców, co zwiększa presję inflacyjną i zmniejsza realne dochody i wydatki, a to z kolei jeszcze bardziej utrudnia ożywienie gospodarcze.

Jak pokazuje infografika statista.com, oparta na najnowszym raporcie ekonomicznym OECD, wpływ rosnących cen konsumpcyjnych jest szczególnie odczuwalny w Europie i krajach sąsiadujących z Ukrainą. Dla Litwy analitycy przewidują stopę inflacji na poziomie 15,6 proc. w 2022 r. – w porównaniu z poprzednią prognozą z grudnia 2021 r. jest to wzrost o 12,4 pkt proc.

Rosnąca inflacja, w dużej mierze spowodowana gwałtownym wzrostem cen energii i żywności, powoduje trudności dla ludzi o niskich dochodach i zwiększa problem bezpieczeństwa żywnościowego w najbiedniejszych regionach świata.

OECD oczekuje, że do 2023 roku presja na łańcuchy dostaw i ceny surowców będzie stopniowo słabnąć. Do tego czasu również powinien być odczuwalny wpływ rosnących stóp procentowych.

ikona lupy />
Prognoza inflacji OECD dla wybranych państw świata / statista.com