Najwyższe i widoczne wzrosty odnotowały branże, które zyskują na ożywieniu w turystyce i podróżach, takie jak usługi restauracyjne - w przypadku Polski wzrost wyniósł w maju 59,9% r/r oraz 39% wobec maja 2019 - i noclegowe, gdzie wzrost wyniósł 73,6% r/r i 62,8% wobec maja 2019 r. Do tej zmiany przyczyniły się również rosnące ceny w tym obszarze.

"W całej Europie trwa przywracanie równowagi. Konsumenci przerzucili się z kupowania dóbr na szukanie doświadczeń, których brakowało im w ciągu dwóch ostatnich lat. To dobry znak dla sektora usług, m.in. restauracji i hoteli. Pomimo wzrostu cen konsumenci pozostają odporni. Obserwujemy stałe poziomy wydatków, pomimo że zmieniają się kategorie, na które przeznaczane są pieniądze" - powiedziała starsza ekonomistka w Mastercard Economics Institute Natalia Lechmanova, cytowana w komunikacie.

Według Mastercard SpendingPulse, kluczowe trendy w maju 2022 roku odzwierciedlają dywersyfikację wydatków pomiędzy sektorami i kanałami w miarę znoszenia pandemicznych obostrzeń:

  • całkowita sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem sprzedaży samochodów, odnotowała wzrosty na większości rynków w porównaniu do maja 2021, a nawet w odniesieniu do maja 2019, czyli okresu przed pandemią COVID-19;
  • sprzedaż w sklepach stacjonarnych stale rośnie na większości europejskich rynków;
  • sprzedaż w Internecie zwolniła, pozostając jednak wciąż na wysokim poziomie w porównaniu do maja 2019, wskazano również. 
Reklama

Sektory takie, jak elektronika, artykuły spożywcze czy branża meblowa odnotowały niższe wzrosty rok do roku (maj 2021 vs maj 2022). W przypadku Polski były to wzrost o 2,3% r/r w sektorze elektroniki oraz 0,3% w sektorze artykułów spożywczych. Spowodowane jest to zniesieniem obostrzeń pandemicznych i tym samym rozszerzeniem wydatków o usługi.

Mastercard SpendingPulseTM przedstawia raporty dotyczące krajowej sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem wszystkich rodzajów płatności na wybranych rynkach na całym świecie. Wyniki opierają się na zagregowanej aktywności sprzedażowej w sieci płatności Mastercard, w połączeniu z szacunkami opartymi na ankietach dotyczących innych form płatności, w tym gotówki i czeków.

(ISBnews)