Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 9,8 proc., a mdm spadku o 0,1 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w sierpniu i lipcu:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 10,9 0,7 7,1* -7,0*
górnictwo i wydobywanie 22,5 -0,1 22,1* -6,9*
przetwórstwo przemysłowe 11,1 0,9 7,0* -7,3*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,1 -1,8 5,0* -3,6*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 8,2 3,8 3,7* -4,8*

* - dane skorygowane