Główne cechy recesji to:

 • Spadek PKB: Produkt Krajowy Brutto (PKB) mierzy łączną wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce kraju. W okresie recesji PKB maleje przez co najmniej dwa kwartały z rzędu.
 • Bezrobocie: W czasie recesji stopa bezrobocia rośnie.
 • Spadek wydatków konsumpcyjnych: Ludzie mają tendencję do ograniczania wydatków, co może prowadzić do dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej.
 • Spadek inwestycji: Firmy obniżają wydatki na nowe projekty i rozwój, co wpływa negatywnie na inwestycje w gospodarce.
 • Spadki na giełdzie: Podczas recesji wartość akcji na giełdzie zazwyczaj spada, co może wpłynąć na zaufanie inwestorów.

Przyczyny recesji

Recesje mogą mieć różne przyczyny, takie jak:

Reklama
 • globalne kryzysy ekonomiczne,
 • spekulacje finansowe,
 • kryzysy sektorowe,
 • nadmierne zadłużenie,
 • spadająca konsumpcja,
 • czy nawet wydarzenia natury globalnej, jak pandemie.

Metody walki z recesją

Rządy i banki centralne podejmują różnorodne działania, aby zminimalizować negatywne skutki recesji i stymulować wzrost gospodarczy.

Najczęściej stosowane środki obejmują:

 • obniżanie stóp procentowych,
 • programy stymulacyjne,
 • inwestycje w infrastrukturę,
 • wsparcie dla przedsiębiorstw w trudnych sytuacjach finansowych.