Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) ocenia poziomy innowacyjności w 132 gospodarkach, koncentrując się między innymi na długiej liście kryteriów, takich jak kapitał ludzki, instytucje, technologia i dorobek twórczy, a także stopień zaawansowania rynku i biznesu.

W tegorocznym zestawieniu po raz 13. Szwajcaria została uznana za światowego lidera innowacji, osiągając wyniki 67,6 na 100 pkt. Na drugim miejscu znalazła Szwecja, a na trzecim Stany Zjednoczone.

Innowacje w Polsce

W ogólnym zestawieniu Polska uplasowała się pomiędzy Indiami i Grecją na 41. pozycji. Najwyżej został oceniony nasz dorobek twórczy. W tej kategorii Polska znalazła się na 35. pozycji. W kategoriach „Kapitał ludzki i badania” oraz „Wyniki wiedzy i technologii” Polska zdołała osiągnąć 40 miejsce. Natomiast najniższe miejsce (76) przypadło Polsce w kategorii „Instytucje”.

Reklama