Więcej firm w CESEE zamierza nadać innowacyjności priorytet w ciągu najbliższych trzech lat - ich odsetek jest większy niż w całej Unii Europejskiej (27% w porównaniu z 24%) czy w Stanach Zjednoczonych (21%).

"Firmy w Polsce (22%), Słowenii (19%) oraz w Czechach (17%) przeznaczyły największą część inwestycji na inwestycje innowacyjne" - czytamy w raporcie.

Z raportu wynika, że głównym celem inwestycji firm z regionu CESEE i firm UE pozostało zastępowanie mocy produkcyjnych (46% firm w CESEE i UE). Na drugim miejscu znalazło się zwiększenie wydajności (25% w CESEE) i innowacje (17%). Udziały te były prawie niezmienione w stosunku do roku poprzedniego roku. Przedsiębiorstwa produkcyjne (20%) oraz przedsiębiorstwa duże (18%) inwestowały stosunkowo więcej w innowacje, podano także.

"Polscy przedsiębiorcy są w ścisłej czołówce firm w regionie CESEE, które inwestują w innowacje oraz w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. To bardzo pozytywna wiadomość zarówno dla gospodarki jak i dla klimatu. EBI, jako bank klimatu UE, będzie nadal wspierać MŚP, by przedsiębiorstwa, pomimo utrudnionych warunków, mogły kontynuować zieloną transformację w tym sektorze" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Reklama

Większość firm podejmuje działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza w Rumunii (93%), w Polsce (90%) i w Bułgarii (70%), podano także.

Zaznaczono, że w przeciwieństwie do UE firmy w regionie CESEE są bardziej skłonne postrzegać przejście na bardziej rygorystyczne normy klimatyczne raczej jako ryzyko niż szansę.

"W szczególności sektor infrastruktury postrzega przejście do gospodarki o zerowej emisji netto w ciągu najbliższych pięciu lat jako ryzyko (41%). Na poziomie przedsiębiorstw to samo dotyczy firm litewskich (43%); Natomiast firmy w Rumunii najprawdopodobniej postrzegają zieloną gospodarkę jako szansę. Jednocześnie Litwa ma najwyższy odsetek firm, które już zainwestowały i planują zainwestować w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w ciągu najbliższych trzech lat, w dalszej kolejności są Rumunia i Słowenia" - czytamy w komunikacie.

"Powtarzające się wstrząsy z ostatnich trzech lat przyniosły wiele wyzwań dla firm w regionie CESEE i w pozostałej części Europy. Firmy w regionie CESEE podejmują działania: stawiają na innowacyjność (więcej niż średnia UE), pozostają zorientowane na eksport i wykorzystują zaawansowane technologie cyfrowe (zgodnie z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi). Jednak mniej firm w regionie CESEE inwestuje w aktywa niematerialne (badania i rozwój, oprogramowanie i szkolenia) niż w całej Unii Europejskiej. Niepewność i umiejętności, wraz z kosztami energii, to najistotniejsze długoterminowe bariery dla inwestycji"- oceniła główna ekonomistka EBI Debora Revoltella.

Nieco ponad jedna trzecia (35%) firm w CESEE opracowała lub wprowadziła nowe produkty, procesy lub usługi w ramach swojej w ramach działalności inwestycyjnej w 2021 r., co stanowi taki sam udział jak w poprzednich rundach badania i jest zgodne z obecną średnią UE, podano także.

W ramach CESEE poziom innowacji był najwyższy wśród firm w Słowenii (48%) i Polsce (44%), podczas gdy poziomy najniższy był na Słowacji (14%). Ogólnie rzecz biorąc, 67% firm w CESEE wykorzystywało przynajmniej jedną zaawansowaną technologię cyfrową, co jest zgodne z obecną średnią UE (69%).

W raporcie podkreślono, że w momencie przeprowadzania wywiadów firmy w CESEE spodziewały się już pogorszenia klimatu gospodarczego i politycznego, a perspektywy w ich własnych sektorach również się pogarszały.

"Jeśli chodzi o długoterminowe przeszkody dla inwestycji, niepewność i umiejętności nadal odgrywają ważną rolę - jako ograniczenia wymienia je odpowiednio 87% i 82% firm. W porównaniu z EIBIS 2021 nastąpił wzrost udziału firm, które jako czynnik ograniczający inwestycje podają koszty energii (87%), a zwłaszcza tych, które postrzegają je jako główną barierę (63%)" - podsumowano.

Badanie przedstawia wnioski z informacji otrzymanych z 5 000 firm, zebranych od kwietnia do lipca 2022 r. w regionie CESEE. Ankieta obejmuje kwestie finansowania i inne wyzwania, przed którymi stoją firmy, takie jak potrzeby inwestycyjne, zmiany klimatu i transformacja cyfrowa, a także bada wpływ wojny na Ukrainie i COVID-19.

(ISBnews)