MRPiPS przeznaczyło 6 mln złotych na program pomocy osobom bezdomnym. Ma on inspirować i wspierać działania służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności. Program ten jest uzupełnieniem ustawowych obowiązków samorządów gmin, dotyczących przeciwdziałania bezdomności. O środki z puli 6 mln zł starać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Jak podkreśliła szefowa resortu Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie prasowym, "bezdomność to problem, z którym mierzymy się od lat. To jedna z najbardziej tragicznych form wykluczenia społecznego". Jej zdaniem, bez naszego wsparcia osoby bezdomne pozostają zdane tylko na siebie, oderwane od jakichkolwiek więzi społecznych.

"Poprzez program +Pokonać bezdomność+ chcemy dodatkowo zachęcić organizacje, fundacje czy stowarzyszenia, by swoimi pomysłami, często bardzo nowatorskimi i nad wyraz skutecznymi, wsparły gminy w niesieniu pomocy osobom bezdomnym" - wskazała Rafalska.

Dofinansowanie w ramach programu można uzyskać w ramach czterech modułów. Pierwszy to prowadzenie działań profilaktycznych, drugi aktywizuje osoby bezdomne. Trzeci ma na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, natomiast czwarty ma inspirować do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Moduły trzeci oraz czwarty zostały w tym roku rozszerzone. W ramach trzeciego dodana została możliwość otrzymania dofinansowania na dostosowanie budynków do obowiązujących standardów, które są przeznaczone dla osób bezdomnych, a czwarty rozszerzony został o organizację 12 spotkań w województwach poświęconych m.in.: mieszkalnictwu, streetworkingowi, współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi w procesie pomocy i wsparcia osób bezdomnych.

Reklama

Jak podkreślono w komunikacie MRPiPS, o środki finansowe z programu "Pokonać bezdomność" ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje (z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Oferty konkursowe można składać do 7 stycznia 2019 r., do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

Minister Rafalska zaapelowała również o pomoc dla bezdomnych w związku z zimową porą roku i niskimi temperaturami. Podkreśliła, że wychłodzenie organizmu prowadzi w skrajnych przypadkach do śmierci, dlatego tak ważne są w tym czasie "stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dobra koordynacja działań oraz właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny".

Jak podało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od początku listopada z powodu wychłodzenia zmarło w Polsce już 27 osób. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk