Media

Z danych Eurostatu wynika, że spora grupa osób (3,9 mln, czyli 20,7 proc.), którzy posiadali status bezrobotnego, w trzecim kwartale 2016 r. przeszła do grupy biernej zawodowo.

Spośród wszystkich osób, które w drugim kwartale 2016 roku pracowały, 2,5 mln (1,4 proc.) straciło zatrudnienie i w trzecim kwartale byli na bezrobociu. Bez pracy było także 3,6 mln osób (2,0 proc. wszystkich zatrudnionych w 2 kw. 2016 r.), które przeszły w stan bierności zawodowej.

Z grupy biernych zawodowo pracę znalazło 3,8 mln osób, czyli 3,4 proc. biernych zawodowe w 2 kw. 2016 r., natomiast 4,1 mln (3,6 proc.) zaczęło poszukiwać pracy, zyskując status bezrobotnego.

Niestety nie jest to pełen obraz rynku pracy w Unii Europejskiej, ponieważ powyższe wyliczenia Eurostatu nie obejmują danych dla Belgii i Niemiec.

Reklama

Jak wygląda rynek pracy w Polsce?

W Polsce od pewnego czasu podobno mamy rynek pracownika. Pomimo to w czasie ostatnich sześciu kwartałów liczba osób bezrobotnych, które znalazły pracę, jest dość stabilna, i oscyluje w pobliżu 200 tys. osób. W Polsce w trzecim kwartale 2016 r. prace znalazło 166 tys. bezrobotnych.

Polacy znajdują pracę, ale też ją tracą, lub sami rezygnują. Patrząc na dane Eurostatu, widać jak na przełomie roku wyraźnie wzrosła liczba osób zatrudnionych, która przeszły na bezrobocie lub stały się nieaktywne zawodowo.

Liczba pracowników, którzy tracili prace, w większości kwartałów kształtowała się na poziomie 80-90 tys. z wyjątkiem czwartego kw. 2015 i pierwszego kw. 2016 r. W tych okresach na bezrobocie przeszło odpowiednio 136 tys. i 222 tys. osób. W 3 kwartale 2016 r. liczba ta spadła do 92 tys. osób.

Podobnie było w przypadku osób zatrudnionych, które przeszły w stan bierności zawodowej. Najwięcej osób (325 tys.), które zamieniły pracę na dom, było w pierwszym kwartale 2016 r. W trzecim kwartale liczba ta spadła do 153 tys.