Przypomniano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 5,4 proc. i również nie uległa zmianie.

Praca jest, wynagrodzenia będą rosnąć

BIEC ocenia, że trudno oczekiwać w najbliższym czasie jakiejkolwiek większej zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego, poza ewentualnymi wahaniami o charakterze sezonowym. Firmy planują utrzymać wielkość zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a pracownikom zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia.

Reklama

Rynek pracy jest stabilny

Spośród siedmiu składowych Wskaźnika Rynku Pracy (WRP) obecnie cztery czynniki oddziałują w kierunku spadku wartości wskaźnika, przy czym tylko jeden z nich oddziałuje istotnie. Zapowiadają one poprawę sytuacji na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia. Najbardziej optymistyczne symptomy płyną z danych dotyczących liczby bezrobotnych wyrejestrowujących się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Z drugiej strony, trzy składowe zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy - podano. Autorzy publikacji wskazali, że w ostatnich miesiącach szczególnie jedna składowa istotnie oddziałuje w kierunku wzrostu stopy bezrobocia – liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w urzędach pracy.

W lutym br. liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z tytułu podjęcia zatrudnienia, wzrosła w porównaniu do stycznia o blisko 11 proc. Odpływ z bezrobocia był również większy (o 2 proc.) w porównaniu do lutego 2023 roku, kiedy najwięcej osób w 2023 roku znalazło zatrudnienie. Odpływ z bezrobocia do zatrudnienia wzrósł mimo spadku napływu do powiatowych urzędów pracy nowych ofert zatrudnienia.

Rośnie liczba ofert w UP

Dodano, że w lutym br. w porównaniu do stycznia w urzędach pracy zarejestrowano o 13 proc. mniej ofert pracy, ale w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego napływ nowych ofert pracy był wyższy o 3 proc. Od listopada 2023 r. w urzędach pracy ogłaszanych jest więcej ofert pracy niż w poprzedzających miesiącach, stąd obecny spadek przynajmniej częściowo może oznaczać korektę. Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne w urzędach pracy zmalała w ujęciu miesięcznym o blisko 8 proc., ale pozostaje na wyższym (o ponad 20 proc.) poziomie niż pod koniec ubiegłego roku.

Wskazano, że badania koniunktury GUS potwierdzają, iż w najbliższym czasie nie powinno dochodzić do istotnych wahań wielkości zatrudnienia.

autor: Łukasz Pawłowski