W roku 2020 było o 100 tys. osób więcej żyjących samotnie niż w roku poprzednim (2019), prawie połowę z nich stanowili ludzie powyżej 65. roku życia.

W 2020 roku, według oficjalnych danych, zmarło ok. 100 tys. osób, w tym ok. 30 tys. seniorów, przebywających w domach opieki, ale także innych, mieszkających samotnie lub w parach. Obecnie prowadzone są badania socjologiczne, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy wzrost liczby osób samotnych jest skutkiem ubocznym pandemii Covid-19.

Z powodu pandemii zmniejszyła się w Hiszpanii oczekiwana długość życia – wynika z ostatnich danych biura statystycznego UE, Eurostat. W 2020 r. średnia długość życia w tym kraju zmniejszyła się o 1,6 lat w porównaniu z rokiem poprzednim, to największy spadek ze wszystkich krajów członkowskich UE.

Reklama

W 2019 r. średnia długość życia w Hiszpanii wynosiła 84 lata, a rok później - 82,4 roku. Starsi mężczyźni są dotknięci w większym stopniu od kobiet spadkiem oczekiwanej długości życia, gdyż częściej umierają na koronawirusa.