W Unii Europejskiej większość państw członkowskich ustaliła ustawowy wiek emerytalny w przedziale od 62 do 67 lat, czyli około 65 lat. Jak jednak pokazują najnowsze dane OECD, wielu Europejczyków odchodzi ze świata zawodowego wcześniej.

W Europie stosunkowo najpóźniej (średnio w wieku 65 lat, gdy oblicza się średnią dla mężczyzn i kobiet) przechodzą na emeryturę pracownicy w Szwecji, Islandii, Szwajcarii, Łotwie, Estonii i Rumunii. Z kolei średni wiek opuszczania rynku pracy jest bliższy 60. roku życia w Luksemburgu, na Słowacji, w Chorwacji i Grecji.

Inne kraje na kontynencie ze stosunkowo niskim wiekiem emerytalnym to Francja, Belgia, Hiszpania i Austria (61 lat), podczas gdy średnia dla UE-27 wynosi 62 lata (dane z 2020 r.).

Reklama

Efektywny wiek wyjścia z rynku pracy

Wśród państw badanych przez OECD najpóźniej na emeryturę przechodzą mężczyźni w Indonezji, Japonii i Nowej Zelandii, gdzie efektywny wiek wyjścia z rynku pracy wynosi odpowiednio 68,7 lat oraz po 68,2 lat. Najkrócej panowie pracują w Arabii Saudyjskiej (58,9 lat), Luksemburgu (59,2 lat) oraz na Słowacji (60,2 lat).

W Polsce średni wiek wyjścia z rynku pracy dla kobiet i mężczyzn to 61,1 lat. Efektywny wiek w przypadku mężczyzn, dla których ustawowy wiek emerytalny wynosi 65 lat, to 62,2 lata. W przypadku kobiet, dla których wiek emerytalny to 60 lat, efektywny wiek przejścia na emeryturę OECD szacuje na 60,1 lat

Przewidywana liczba lat na emeryturze

Z danych OECD wynika, że mężczyźni najdłużej na emeryturze żyją w Luksemburgu (26 lat), we Francji (23,5 lat) oraz w Hiszpanii i Grecji (w obu krajach po 23 lata). Najkrócej panowie żyją w Indonezji (11,5 lat), w Indiach (12,9 lat) oraz w Łotwie (14 lat).

Wśród badanych państw najwyższy przewidywany czas życia na emeryturze notują kobiety w Grecji (28,4 lat), Hiszpanii (27,2 lat) i Francji (27,1 lat).

OECD szacuje, że w Polsce mężczyźni po przejściu na emeryturę żyją jeszcze 18,7 lat, a kobiety - 25,1 lat.