Między 1 stycznia 2021 r. a 1 stycznia 2022 r., podczas pandemii COVID-19, populacja UE zmniejszyła się o 265,3 tys. osób. Spadek ten można przypisać naturalnym zmianom populacji: umiera więcej osób, niż się rodzi. Z jednej strony zmniejsza się liczba urodzeń, liczba kobiet w wieku, w którym dzieci mogą rodzić, ale kluczową rolę odegrała też pandemia, z powodu której zmarło więcej osób niż w poprzednich latach. W 2021 r. wskaźnik naturalnej zmiany liczby ludności w UE wyniósł -2,7 na 1 tys. osób (z każdego 1 tys. osób ubyło 2,7). Eurostat przeanalizował dane z 1,1 tys. regionów i wykazał, że w 980 był ujemny przyrost (co znaczy, że zmarło więcej osób, niż się urodziło), w 173 był dodatni, a w 11 odnotowano taką samą liczbę urodzeń jak zgonów.


Cały tekst przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP