"Podstawowa informacja jest taka, że tarcza PFR będzie wliczana do deficytu general government i to oznacza, że deficyt ten będzie w tym roku wyższy niż prognozowaliśmy w APK i wyniesie 12 proc. PKB. […] Jeśli chodzi o 2021 rok, będzie to 6 proc. PKB deficytu" - powiedział Patkowski podczas spotkania z dziennikarzami.

"Jeśli chodzi o sam deficyt budżetowy w tym roku, to będzie to 4,89 proc. PKB, a deficyt budżetowy nie przekroczy 3,5 proc. w 2021 roku - będziemy tej granicy blisko" - dodał wiceminister.

W przyjętym dziś przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. założono m.in. prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486 mld zł, co oznacza deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł; przewidziano także deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Wiceminister Marek Szczerbak poinformował podczas spotkania, że na koniec tego roku dług publiczny według polskiej metodologii wyniesie 50,5 proc. PKB, a w przyszłym roku - 52,9 proc. PKB.

"Według definicji unijnej, na koniec tego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 62,2 proc. PKB, a w przyszłym - jak podaliśmy - 64,7 proc. " - powiedział Szczerbak.

W końcu kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła APK zakładając, że deficyt general government sięgnie w tym roku 8,4 proc. PKB (wobec 0,7 proc. deficytu w ub.r.), zaś zadłużenie tego sektora wyniesie 55,2 proc. PKB (wobec 46 proc. rok wcześniej).

Polecamy: Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. Planowany deficyt wyniesie 82,3 mld zł