"Teraz skierowaliśmy projekt do wykazu prac rządu, mamy przed sobą normalny proces legislacyjny. Mam nadzieję, że zważywszy na fakt, iż ten dokument był już przedmiotem istotnych konsultacji nie tylko w Polsce, ale również transgranicznych, to będzie stosunkowo szybko przyjęty" - powiedział Kurtyka podczas spotkania z mediami w czasie Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu.

Zapytany o możliwość przyjęcia dokumentu do końca roku wskazał, że "tego można się spodziewać".

Zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) został zgłoszony do wykazu prac Rady Ministrów. Dokument opiera się na trzech filarach, określonych jako: Sprawiedliwa transformacja, Zeroemisyjny system energetyczny i Dobra jakość powietrza.

Celem PEP 2040 - zgodnie ze zaktualizowanym projektem - jest co najmniej 23-proc. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. wobec zakładanych we wcześniejszej wersji dokumentu 21-23 proc. Spodziewany udział węgla w produkcji energii elektrycznej to maksymalnie 56 proc. w 2030 r. i 28 proc. w 2040 r.

Polecamy: Kurtyka: Transformacja energetyczna w ciągu najbliższych 20 lat stworzy ok. 300 tys. miejsc pracy