"Estoński CIT ma szansę być rewolucją dla małych i średnich przedsiębiorców i […] zastanawiamy się nad podniesieniem tego ogłoszonego progu z 50 mln zł na wyższą kwotę" - powiedział Morawiecki podczas otwarcia ImpactCEE w Warszawie.

"O tym wkrótce będziemy mówić" - dodał.

Wskazał też na konieczność współpracy w tworzeniu "ekosystemu wsparcia dla innowatorów".

Estoński CIT adresowany jest do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) osiągających przychody do 50 mln zł i zatrudniających co najmniej trzech pracowników, które zdecydują się reinwestować zysk w rozwój firmy. Ma wejść w życie - według założeń Ministerstwa Finansów - od 1 stycznia 2021 r.

Z estońskiego CIT będzie można skorzystać w dwóch wariantach. Pierwsza to "pełny" model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. W ramach drugiej ścieżki podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów).

Reklama

Zgodnie z założeniami, podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria. Przekroczenie przez przedsiębiorcę progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie będzie go wyklucza go z systemu estońskiego.

W ocenie MF, z tego rozwiązania może skorzystać 200 tys. firm. Roczny koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 5 mld zł.