Marzycki to manager odpowiedzialny za politykę kredytową i zarządzanie ryzykiem kredytowym w obszarze kredytów konsumpcyjnych w PKO Banku Polskim S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansów, w tym w obszarze analizy danych. Realizował strategiczne projekty banku, dotyczące m.in. optymalizacji procesów kredytowych i sprzedażowych, budowy hurtowni danych i nowoczesnego systemu oceny ryzyka kredytowego oraz wdrożenia metody wewnętrznych ratingów IRB (Internal Ratings-Based Approach, Metoda wewnętrznych ratingów), podano.

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska), gdzie był odpowiedzialny za rozwój i wykorzystanie metod analitycznych do podejmowania decyzji biznesowych, automatyzacji procesów oraz do optymalizacji kosztów w obszarach ryzyka kredytowego, CRM i sprzedaży.