Gwarancje BGK to narzędzia ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do kredytu, np. w razie niewystarczających zabezpieczeń lub zbyt krótkiej historii kredytowej. Bank zdecydował się poszerzyć zakres i przedłużyć okres obowiązywania zmiany wprowadzonych wcześniej w związku z trwającą pandemią COVID-19.

"Większość obecnych gwarancji była w ofercie banku już przed pandemią, jednak w marcu znacznie je zmodyfikowaliśmy, by pomóc firmom utrzymać płynność. Uprościliśmy warunki uzyskania gwarancji, zwiększyliśmy maksymalne poziomy zabezpieczeń, czy zrezygnowaliśmy z pobierania prowizji" – wskazał cytowany w komunikacie członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński. "Dzięki gwarancjom BGK prawie 60 tys. przedsiębiorców uzyskało ponad 50 mld zł kredytu" - podkreślił.

Reklama

Największe zmiany wprowadzono w gwarancjach de minimis, będących - jak zauważył Robaczyński - "najpopularniejszym dzisiaj rozwiązaniem zabezpieczającym spłatę kredytu". Z takich gwarancji na zmienionych w związku z pandemią warunkach skorzystało już prawie 55 tys. przedsiębiorców.

"W związku z drugą falą pandemii i potrzebami przedsiębiorców bardzo nam zależało na dodatkowym zwiększeniu atrakcyjności (...) gwarancji de minimis. Poza tym, że przedłużyliśmy możliwe okresy gwarancji, zwiększyliśmy też kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, jeśli chodzi o przepisy UE, czyli 1,5 mln euro dla kredytów do 5 lat i 750 tys. euro dla zobowiązań od 5 do 10 lat. Zadbaliśmy również, by można było obejmować gwarancjami kredyty w walucie obcej" – przekazał członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancje de minimis z pakietu pomocowego BGK dla firm będą dostępne do końca czerwca 2021 r. Termin ten dotyczy również innych gwarancji BGK: płynnościowych, spłaty limitu faktoringowego oraz Biznesmax, których dotknęły także inne zmiany.

Jak czytamy w komunikacie BGK, najważniejszym ułatwieniem dla korzystających z faktoringu ma być dopuszczenie możliwości objęcia gwarancją limitu faktoringowego udzielonego na okres do 24 miesięcy zamiast do 21 miesięcy. Dłuższy o 3 miesiące będzie też maksymalny okres gwarancji (z 24 na 27 miesięcy).

Również do końca czerwca 2021 r. mikro, małe i średnie firmy innowacyjne lub efektywne ekologicznie będą mogły skorzystać z gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania. Ponadto, gwarancją taką można objąć również kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne udzielane na potrzeby płynnościowe firm - podkreślono w komunikacie.

Dla firm z sektora MŚP, które nie chcą lub nie mogą uzyskać pozostałych pomocowych gwarancji BGK, do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie także obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME, tj. 0,7 proc. kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych. Nowością jest też dłuższy maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych. Dla gwarancji udzielanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi on 39 miesięcy (wcześniej 27 miesięcy).

Gwarancja COSME udzielana jest na zasadach rynkowych, czyli nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi składać dokumentów, jakie są wymagane dla programów pomocowych - zaznaczyli przedstawiciele BGK.

Zgodnie z ogłoszeniem Banku Gospodarstwa Krajowego, do jego programu pomocy dla firm dołącza także gwarancja Kreatywna Europa dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. W przypadku tej gwarancji od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. BGK rezygnuje z pobierania należnej prowizji.

Na zgodę Komisji Europejskiej o przedłużeniu preferencyjnych warunków udzielania gwarancji i dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych dla przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, BGK i banki kredytujące oczekują także dla gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych - dodano.

Szczegóły pakietu pomocowego BGK dla firm dostępne są na stronie banku.