MF podało w środę, że deficyt budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2020 r. oszacowano na 85,0 mld zł, co stanowi 77,7 proc. deficytu dopuszczonego w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Dochody budżetu wyniosły 419,8 mld zł (105,3 proc.).

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2020 r. wyniosło 504,9 mld zł, tj. 99,4 proc. planu (w tym 11,6 mld to wydatki tzw. niewygasające). W stosunku do roku 2019 (414,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 90,6 mld zł, tj. 21,9 proc." - napisano w komunikacie MF.

Wyjaśniono, że wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok, w ramach której dokonano relokacji środków budżetowych na przygotowanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto, jak dodaje MF, dzięki nowelizacji zapewniono środki do dalszej stymulacji rozwoju polskiej gospodarki tak, by zapewnić jak najszybszy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Reklama

Jak tłumaczył wcześniej PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, nowelizacja była konieczna, by zapewnić środki na finansowanie działań antykryzysowych.

"Jednocześnie wyższe wykonanie odnotowano w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r., z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z finansowaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2" - czytamy w informacji.

Zgodnie z komunikatem, w okresie styczeń - grudzień 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 19,3 mld zł w porównaniu z rokiem 2019. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe wobec roku 2019 r. o ok. 3,0 mld zł.

Szacunki resortu finansów mówią, że w stosunku do roku 2019 dochody z podatku VAT były wyższe o 2,0 proc. r/r (tj. ok. 3,7 mld zł); dochody z podatku PIT były niższe o 2,5 proc. r/r (tj. ok. 1,6 mld zł); dochody z podatku CIT były wyższe o 3,4 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł; dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 0,8 proc. r/r (tj. ok. 0,6 mld zł); dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł ).

Ministerstwo podało, że w roku 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 47,4 mld zł i było wyższe o ok. 16,0 mld zł (tj. 50,9 proc.) w stosunku do wykonania w 2019 r.

"W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto, wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa" - dodano.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi MF, po listopadzie zeszłego roku deficyt wyniósł 13,2 mld zł. Nowelizacja zeszłorocznego budżetu podniosła poziom możliwego na koniec 2020 r. deficytu z planowanego wcześniej zerowego do 109,3 mld zł.