"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec marca 2021 r. wyniosło ok. 1.131,7 mld zł, co oznaczało wzrost o 9,5 mld zł (+0,8 proc.) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 847,6 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 284,1 mld zł (tj. 25,1 proc. całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 3 proc. m: m do 1 122,2 mld zł w lutym

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec lutego 2021 r. wzrosło o 3 proc. m/m i wyniosło 1 122,2 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując ostateczne dane.

"Wzrost zadłużenia w lutym 2021 r. był głównie wypadkową:

- potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,7 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 5,8 mld zł oraz zmniejszającym potrzeby pożyczkowe saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,3 mld zł),

- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+21,2 mld zł),

- obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+8,9 mld zł),

- różnic kursowych (-1,5 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,5 proc., wobec USD o 0,6 proc., wobec JPY o 2,0 proc. i wobec CHF o 2,2 proc." - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2021 r. wzrosło o 16,5 mld zł, co wynikało z salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +14,8 mld zł) oraz oszczędnościowych SPW (+1,4 mld zł), podano również.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 277,09 mld zł (wzrosło o 6,2 proc. m/m oraz wzrosło o 4,2 proc. od początku roku).

"Od początku 2021 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 13,7 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych wzrosło w tym okresie o 11,1 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w EUR (+4,0 mld EUR), spadku długu w JPY (-50 mld JPY), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w pozostałych walutach, umocnienia złotego (-5,4 mld zł)" - napisano także.